Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jednostki Samorządu Województwa

Dolnośląskiego -stworzył portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl,

na który serdecznie Państwa zapraszamy.

Na Dolnośląskiej Mapie Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne. Usługi te wspierają Mieszkańców

Dolnego Śląska w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Adresowane są przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę,długotrwałe bezrobocie czy bezdomność i samotność.

Więcej informacji [TUTAJ]

broszura zdrowie psychiczne dod druku 4 1broszura zdrowie psychiczne dod druku 4 2