Drodzy Rodzice! Aby otrzymać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek ! W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+, a tym samym kontynuacji wypłaty w/w świadczenia po 31 maja 2021r. należy złożyć wniosek.

  • Wnioski o w/w świadczenie można składać od 1 lutego 2021r wyłącznie DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • e-wnioski o świadczenie 500 plus składamy za pomocą portalu: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  • OD 1 KWIETNIA BR. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ - W FORMIE PAPIEROWEJ!
  • Prawo do świadczenia zostanie ustalone na rok – od 1 czerwca 2021r. do 1 maja 2022r.
  • 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

 

UWAGA! UWAGA!

Przypominamy, iż wniosek o 500 plus składamy w gminie, w której mieszkamy.

W okresie od 11-01-2021r. do 29-01-2021r. można pobrać skierowania do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych. Skierowania będą wydawane w tut. Ośrodku. Po skierowanie należy zgłosić się osobiście.

Zgłoszenie telefoniczne tylko w sytuacji kiedy jest brak możliwości osobistego stawiennictwa.

Jak uzyskać paczki żywnościowe? Osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. Liczba miejsc do otrzymania pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Pamiętajcie! Wszystko robimy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Maseczka – Dezynfekcja - Dystans społeczny

Epidemia koronawirusa w tym roku pokrzyżowała plany wigilijnego spotkania wszystkich żmigrodzian. Niestety nie zasiądziemy razem przy stole i nie będziemy wspólnie kolędować. Pomimo to w magicznym klimacie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na żmigrodzki rynek na II wigilijne spotkanie dla wszystkich mieszkańców, które zaplanowano na czwartek 24-12-2020r. w godz. od 10:00 do 12:00.

Każdy samotny, niepełnosprawny i potrzebujący, kto odwiedzi żmigrodzki rynek otrzyma i zabierze do domu zestaw tradycyjnych potraw wigilijnych . Oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do skorzystania z telefonu wsparcia. Przy telefonie dyżurują wolontariusze, którzy pomogą w rozwiązaniu codziennych problemów

Nie bójmy się prosić o pomoc.

Wiecej szczegółów: https://bit.ly/3pDc8b5

 

UWAGA MIESZKAŃCY!!! W związku z podjętymi działaniami, mającymi na celu zapobieżenie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, nie bez znaczenia pozostają osoby starsze. To właśnie ten czas, sprzyja sytuacjom, w których ilość zdarzeń w tej grupie wiekowej może ulec wzrostowi. Sytuacja pandemiczna jest szansą dla przestępców do nieuczciwego wzbogacenia się właśnie na osobach starszych, które często są odizolowane społecznie. Bądźmy czujni! Dbajmy o naszych bliskich!

Sprawdźcie jak nie stać się ofiarą oszustwa.