Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy posiadają, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy. Urządzenia te muszą być zasilane paliwem stałym przez co rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 • Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, będzie wypłacany jednorazowo.
 • Nie ma kryterium dochodowego.
 • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
 • Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
 • Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie upływał 30 listopada br.

Ważne ! Konsultacje z prawnikiem w miesiącu sierpień 2022r. są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 1 września 2022r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022r składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców i zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie np. do 31 lipca 2022r., to będzie mógł złożyć wniosek do 31 sierpnia 2022r. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opusz- czają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się; wprowadzono nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dzięki kampaniom społecznym zwiększa się świadomość społeczna, a przeprowadzane szkolenia podnoszą profesjonalizm służb odpowiedzialnych za walkę z tym zjawiskiem.

Najwyższy czas, aby przezwyciężyć własne obawy i strach przed zmianami. Wystarczy tylko podjąć kilka pierwszych kroków, a resztą zajmą się odpo- wiednie służby i organy, które czekają na właściwy sygnał. Specjalnie utworzone zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze w gminach opracu- ją indywidualny plan pomocy, a współpracujące ze sobą służby podejmą odpowiednie działania, aby wyeliminować przemoc i przynieść niezbędną pomoc.

Należy pamiętać, że bez powiadomienia służb lub właściwych organów oraz dalszej współpracy z nimi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest znacznie utrudnione.

Przemocy w rodzinie, niezależnie jaką formę przybiera, nic nie usprawie- dliwia!

Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc!

 

Baza teleadresowa

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do aktywnie spędzonego lata na wsi.

Przez całe wakacje co drugi tydzień w innej miejscowości odbywać się będą zajęcia dla dzieci.

Zapewniamy wiejskie powietrze, kontakt z naturą, dmuchane miasteczko oraz watę cukrową i dobrą zabawę.

Widzimy się:

 • 6 lipca w Korzeńsku - skwer obok kościoła
 • 20 lipca w Borzęcinie - przy świetlicy wiejskiej
 • 3 sierpnia w Powidzku - przy świetlicy wiejskiej
 • 17 sierpnia w Barkowie - przy świetlicy wiejskiej.

 

 • Dzieci będą mogły zaznać uroku wsi, poznać tajniki przyrody oraz połączyć wypoczynek z rekreacją.
 • Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach od 11.00 do 13.00.
 • Zaplanowaliśmy dla Was moc atrakcji i niespodzianek dlatego nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszamy do spędzenia wartościowego czasu na łonie natury