21.02.2023

zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

formularz ofertowy

 

13.02.2023

zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

26.03.2021

zapytanie ofertowe 1

zapytanie ofertowe 2

zapytanie ofertowe 3

 

19.02.2021

03.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

03.formularz_ofertowy.pdf

 

10.02.2021

01.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

01.formularz_ofertowy

02.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

02.formularz_ofertowy


07.02.2020

Protokól zamówienia publicznego - Pobierz


24.01.2020

Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe - Pobierz


04.06.2019

Zapytanie ofertowe - montaż oświetlenia, wymiana instalacji elektrycznej, okablowanie teleinformatyczne - Pobierz


30.01.2019

Protokół wyboru oferty- Pobierz


18.01.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zamówieniu nausługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
"Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych/starszych zamieszkałych na terenie gminy Żmigród prowadzone w miejscu ich zamieszkania" - pobierz


14.12.2017

Zapytanie ofertowe- dożywianie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Żmigród - pobierz


wegiel2017(1)


Żmigród 11.05.2017 r.

protokol

protokol2


12.06.2015

Zapytanie o cenę- transport artykułów spożywczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zaprasza do składania ofert.

Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe- Pobierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę- transport artykułów spożywczych wybrano ofertę firmy MAJATRANS Mazurek Tomasz. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą (Dodano 22.06.2015)


13.05.2015

Protokół wyboru oferty- Pobierz


30.04.2015

Zapytanie o cenę- na dostawę sygnału Internetowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zaprasza do składania ofert.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe- Pobierz
  2. Zapytanie ofertowe- Pobierz
  3. Załącznik nr 1 Oferta- Pobierz
  4. Załącznik nr 2 Formularz cenowy- Pobierz
  5. Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Pobierz
  6. Załącznik nr 4 Wykaz lokalizacji- Pobierz
  7. Załącznik nr 5 Wzór umowy- Pobierz

18.03.2015

Zapytanie o cenę- dożywianie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zapraszamy do składania ofert.

Załączniki: 1. Zapytanie o cenę- Pobierz 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę- dożywianie nie wybrano żadnej oferty z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą.