30.10.2023 r.

Wynik_asystent_rodziny

Wynik_przeciwdzialanie_przemocy_domowej

 

12.10.2023 r.

Nabor_asystent_rodziny

Nabor_przeciwdzialanie_przemocy_domowej

 

22.03.2021 r.

 skan 000055


05.03.2021 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ogłąsza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - szczegóły TUTAJ

 


 

nabor pracownikow2020

 


01.06.2020r. Żmigród

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

 


 Nabor (1)


09.06.2017r. Żmigród

 nabor2


18.05.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Pobierz pdf.
Załączniki do ogłoszenia o naborze- Pobierz doc.

 


Żmigród 28.05.2017r.

NABOR


Żmigród 06.04.2017r.

ulotkastaz1

ulotkastaz10

ulotkastaz100

ulotkastaz102

ulotkastaz3

ulotkastaz4


23.03.2016

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Bukartyk zamieszkała w Bychowie gm. Żmigród

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiana na powyższym stanowisku. W wyniku przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i oceny merytorycznej złożonych dokumentów uzyskała największą ilość punktów. Wiedza kandydatki, znajomość przepisów i umiejętność przekazania informacji wskazują na to, że zadania będzie wykonywała prawidłowo.


02.03.2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds świadczeń wychowawczych- Pobierz

Załączniki do ogłoszenia o naborze- Pobierz