Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż jako jedyni na terenie powiatu trzebnickiego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający przyznanie dofinansowania w naborze FEDS.07.07-IP.02-046/23 usług społecznych w Gminie Żmigród w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

W ramach projektu będą prowadzone działania mające na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do jakościowych usług. Obejmuje to inicjatywy, które poprawią dostępność, efektywność
i jakość usług świadczonych dla społeczności, eliminując bariery i nierówności.

Działania te będą obejmować:

  • Utworzenie mieszkania wspomaganego dla jednej osoby remont i wyposażenie mieszkania oraz wsparcie usługowe dla uczestnika, który zamieszka w mieszkaniu.
  • Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych i niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Żmigród. Usługi będą polegały na zapewnieniu pielęgnacji higienicznej, wykonaniu najpotrzebniejszych potrzeb życiowych, umawianiu wizyt lekarskich itp.
  • Utworzenie Żmigrodzkiego Centrum Wsparcia wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego m.in. wózki, łóżka rehabilitacyjne, kule łokciowe itp. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie dla uczestników projektu, osób w wieku senioralnym.
  • Szkolenia i superwizje dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.

 

 

OD 1 SIERPNIA 2024r. DO 30 WRZEŚNIA 2024r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

O JEDNORAZOWĄ WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia
12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

 

BON ENERGETYCZNY PRZYSŁUGUJE:

  1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2500 zł,
  2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę

 

Więcej informacji [TUTAJ]

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jednostki Samorządu Województwa

Dolnośląskiego -stworzył portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl,

na który serdecznie Państwa zapraszamy.

Na Dolnośląskiej Mapie Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne. Usługi te wspierają Mieszkańców

Dolnego Śląska w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Adresowane są przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę,długotrwałe bezrobocie czy bezdomność i samotność.