Od 1 stycznia 2024r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie
w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023r.), dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe
o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji dotyczącej Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci pt. ŻMIGRÓD PRZESTRZEŃ WOLNA OD PRZEMOCY”, objętej Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego. Podczas Konferencji omówione zostaną zmiany prawne, nowe zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej, jak i osób stosujących przemoc domową oraz zmiany i nowe obowiązki w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną prelekcje specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Celem Konferencji jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy poprzez przedstawienie praktycznej wiedzy na temat uzależnień, chorób psychicznych i ich związków
z przemocą, a także wprowadzenie dobrych praktyk ukierunkowanych na doskonalenie metod oddziaływań profilaktycznych

Zapraszamy do rejestrowania się na konferencję, która odbędzie się 28 listopada 2023r.
w godzinach 9:00-14.00 w sali widowiskowej ZPK Żmigród. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 17 listopada 2023r. za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej: https://forms.gle/6xSi4CrrXRs2nd1e6 .

Udział w konferencji jest bezpłatny. Trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 listopada 2023 r., do godz. 23:59. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji prosimy o powiadomienie o tym fakcie koordynatora. Umożliwi to zakwalifikowanie do udziału innych uczestników.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Dyrektora GOPS Żmigród, Ewelina Kondracka tel.: 503 633 655.

 

Plakat  [TUTAJ]

Konsultacje z prawnikiem dnia 02-11-2023r. są ODWOŁANE .

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji w następnym terminie.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.