Ważne ! Konsultacje z prawnikiem w miesiącu sierpień 2022r. są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 1 września 2022r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022r składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców i zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie np. do 31 lipca 2022r., to będzie mógł złożyć wniosek do 31 sierpnia 2022r. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opusz- czają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się; wprowadzono nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dzięki kampaniom społecznym zwiększa się świadomość społeczna, a przeprowadzane szkolenia podnoszą profesjonalizm służb odpowiedzialnych za walkę z tym zjawiskiem.

Najwyższy czas, aby przezwyciężyć własne obawy i strach przed zmianami. Wystarczy tylko podjąć kilka pierwszych kroków, a resztą zajmą się odpo- wiednie służby i organy, które czekają na właściwy sygnał. Specjalnie utworzone zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze w gminach opracu- ją indywidualny plan pomocy, a współpracujące ze sobą służby podejmą odpowiednie działania, aby wyeliminować przemoc i przynieść niezbędną pomoc.

Należy pamiętać, że bez powiadomienia służb lub właściwych organów oraz dalszej współpracy z nimi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest znacznie utrudnione.

Przemocy w rodzinie, niezależnie jaką formę przybiera, nic nie usprawie- dliwia!

Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc!

 

Baza teleadresowa

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do aktywnie spędzonego lata na wsi.

Przez całe wakacje co drugi tydzień w innej miejscowości odbywać się będą zajęcia dla dzieci.

Zapewniamy wiejskie powietrze, kontakt z naturą, dmuchane miasteczko oraz watę cukrową i dobrą zabawę.

Widzimy się:

  • 6 lipca w Korzeńsku - skwer obok kościoła
  • 20 lipca w Borzęcinie - przy świetlicy wiejskiej
  • 3 sierpnia w Powidzku - przy świetlicy wiejskiej
  • 17 sierpnia w Barkowie - przy świetlicy wiejskiej.

 

  • Dzieci będą mogły zaznać uroku wsi, poznać tajniki przyrody oraz połączyć wypoczynek z rekreacją.
  • Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach od 11.00 do 13.00.
  • Zaplanowaliśmy dla Was moc atrakcji i niespodzianek dlatego nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszamy do spędzenia wartościowego czasu na łonie natury

UWAGA!

Drodzy mieszkańcy Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie będzie realizował ustawę o dodatku węglowym. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.