Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023r. (za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022r poz. 2687).

 

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

 • używa gazu dostarczanego za pomocą sieci gazowej do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.
 • złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku zostanie udostępniony niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii)
 • dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu dostarczonego paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. /nie dotyczy opłaconych faktur proforma - prognozy/z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 • spełni kryterium dochodowe:
  • 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1 500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.
 • Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:
  • 2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
  • 2022 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r., na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Uwaga !

Dnia 26.01.2023r. konsultacje z prawnikiem są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 2 lutego  2023r.

Od stycznia 2023r. została udostępniona dla emerytów i rencistów elektroniczna wersja legitymacji ZUS mLegitymacja. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

 

Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

 

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty Wniosek ERL – ZUS. Tradycyjne legitymacje zachowują swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.

 

Więcej informacji na temat eLegitymacji na stronie: https://bit.ly/3H4o3K5

 

Uwaga !

Dnia 12.01.2023r. konsultacje z prawnikiem są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 19 stycznia  2023r.