14.08.2013

Wyniki naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego "Pracuję więc jestem"- Pobierz


30.07.2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Pobierz

Załączniki do ogłoszenia o naborze- Pobierz


02.02.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Kirpa zamieszkała w Żmigrodzie Uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiana na powyższym stanowisku. W wyniku przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i oceny merytorycznej złożonych dokumentów uzyskała największą ilość punktów. Wiedza kandydatki, znajomość przepisów i umiejętność przekazania informacji wskazują na to, że zadania będzie wykonywała prawidłowo.


03.01.2011 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- Pobierz


30.08.2010 r.

Wyniki naboru na stanowisko ds. administracji i pomocy materialnej dla uczniów- Pobierz


02.08.2010 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. administracji i pomocy materialnej dla uczniów- Pobierz