Zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zostały umieszczone na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.duw.pl ( zakładka: urząd- przeciwdziałanie przemocy domowej- instytucje wspierające przeciwdziałania przemocy domowej).

Możesz też kliknąć [TUTAJ]