Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jednostki Samorządu Województwa

Dolnośląskiego -stworzył portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl,

na który serdecznie Państwa zapraszamy.

Na Dolnośląskiej Mapie Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne. Usługi te wspierają Mieszkańców

Dolnego Śląska w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Adresowane są przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę,długotrwałe bezrobocie czy bezdomność i samotność.

Celem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego jest to, by każdy Mieszkaniec potrzebujący pomocy, szybko i sprawnie uzyskał informację o usługach społecznych, które znajdzie w najbliższym otoczeniu. Dlatego prezentowane są na niej krótkie opisy FORM WSPARCIA (https://dmws.pl/) współgrające z interaktywną Mapą Dolnego Śląska przedstawiającą usługi społeczne w dolnośląskich gminach (https://dmws.pl/mapa/).

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego to również portal wspierający pracowników

dolnośląskich instytucji samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji

pozarządowych. Dzięki niemu podmioty te będą mogły przedstawić Mieszkańcom Dolnego

Śląska ofertę usług społecznych na terenie swojej gminy. Ofertę usług można zgłaszać za

pomocą formularza Zgłoś podmiot https://dmws.pl/zglos-podmiot/

 

dmwp male kolo