Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022r składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
  • Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców i zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie np. do 31 lipca 2022r., to będzie mógł złożyć wniosek do 31 sierpnia 2022r. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.
  • Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.