Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do 31-10-2022r.

 

Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.