Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług teleopieki oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W ramach Programu Seniorzy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która będzie sprawowała całodobową opiekę na odległość przez centrum teleopieki. Opaska wyposażona będzie w przycisk SOS, po wciśnięciu którego nastąpi połączenie głosowe z centrum teleopieki i zostanie udzielona pomoc adekwatna do zaistniałej sytuacji dotyczącej danego Seniora. Szczegóły programu znajdują się w Regulaminie.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS- Pl. Wojska Polskiego 5, Żmigród do dnia 29 kwietnia 2022r. do godz. 12.00

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Regulamin