Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie (300 zł) dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko - ukraińską po 24.02.2022r., przebywają na terenie Polski i są wpisani do rejestru PESEL.

Wniosek składa obywatel Ukrainy, który jest uprawniony (pełnoletni) lub (w przypadku osób niepełnoletnich) przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy, albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy wniosek wypełnia osoba uprawniona (pełnoletnia) tylko na siebie - wypełnia cz. 1. W przypadku, kiedy wniosek wypełnia osoba uprawniona na siebie i dziecko / dzieci - wypełnia dodatkowo cz. 2.

Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny, który trafił do Polski. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu środków z budżetu państwa.

 

Wniosek [Pobierz]

Dodatek do wniosku [Pobierz]