W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch równych ratach. Wnioski można składać do końca października 2022r.

Komu przysługuje dodatek? Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości. Planujemy, że pierwsze wypłaty realizowane będą w marcu.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. nie będą rozpatrywane

Jaka będzie wysokość świadczenia? Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom np. węglem lub innym paliwem stałym.

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Papierowe wnioski będą przyjmowane w GOPS Żmigród.