To już kolejny raz kiedy udało nam się zdobyć środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Świadczenie usługi wytchnieniowej planujemy w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług. W ramach Programu realizowana będzie forma wsparcia w postaci usług „odciążeniowych” dla opiekunów osób zależnych.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 71 3853672 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.

Zapraszamy do składania Deklaracji i Kart zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15-02-2021r.