Placówka Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie wspiera rodziny poprzez objęcie dziecka dzienną opieką i wychowaniem. Placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Nadrzędnym aspektem pracy Placówki jest aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany. W naszej Placówce prowadzimy programy profilaktyczne i dbamy o konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci. Zapisy u wychowawców w godzinach funkcjonowania świetlic.

Pobierz wniosek >>TUTAJ<<