Przemoc domowa jest zjawiskiem społecznym, które ma charakter wielowymiarowy. Osoby dotknięte przemocą, której sprawcami są najbliżsi mogą obecnie otrzymać profesjonalną pomoc oraz ochronę. W celu usprawnienia systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zwiększenia skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udostępniamy Państwu bazę teleadresową instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego.

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace