Drodzy Rodzice! Aby otrzymać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek ! W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+, a tym samym kontynuacji wypłaty w/w świadczenia po 31 maja 2021r. należy złożyć wniosek.

  • Wnioski o w/w świadczenie można składać od 1 lutego 2021r wyłącznie DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • e-wnioski o świadczenie 500 plus składamy za pomocą portalu: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  • OD 1 KWIETNIA BR. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ - W FORMIE PAPIEROWEJ!
  • Prawo do świadczenia zostanie ustalone na rok – od 1 czerwca 2021r. do 1 maja 2022r.
  • 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

 

UWAGA! UWAGA!

Przypominamy, iż wniosek o 500 plus składamy w gminie, w której mieszkamy.