W okresie od 11-01-2021r. do 29-01-2021r. można pobrać skierowania do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych. Skierowania będą wydawane w tut. Ośrodku. Po skierowanie należy zgłosić się osobiście.

Zgłoszenie telefoniczne tylko w sytuacji kiedy jest brak możliwości osobistego stawiennictwa.

Jak uzyskać paczki żywnościowe? Osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. Liczba miejsc do otrzymania pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Pamiętajcie! Wszystko robimy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Maseczka – Dezynfekcja - Dystans społeczny