UWAGA MIESZKAŃCY!!! W związku z podjętymi działaniami, mającymi na celu zapobieżenie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, nie bez znaczenia pozostają osoby starsze. To właśnie ten czas, sprzyja sytuacjom, w których ilość zdarzeń w tej grupie wiekowej może ulec wzrostowi. Sytuacja pandemiczna jest szansą dla przestępców do nieuczciwego wzbogacenia się właśnie na osobach starszych, które często są odizolowane społecznie. Bądźmy czujni! Dbajmy o naszych bliskich!

Sprawdźcie jak nie stać się ofiarą oszustwa.