Przypominamy, że od 1 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać od 01-09-2020r do 15-09-2020 r. w tut. Ośrodku ( skrzynka umieszczona na budynku przed głównym wejściem)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Do ustalenia dochodu uwzględniany jest dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020r.