Informujemy, iż ruszył kolejny program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej AsystentOsobistyOsobyNiepełnosprawnej”. Projekt dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym (10 osób) lub umiarkowanym (20 osób) stopniu niepełnosprawności. Od teraz codzienne czynności i funkcjonowanie w społeczeństwie będzie dla nich dużo łatwiejsze. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” powstał z myślą o wszystkich tych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy też udać się na rehabilitację albo do lekarza specjalisty . Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Co należy zrobić?

Osoba niepełnosprawna musi złożyć w tut. Ośrodku „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 stycznia 2020r. Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie BEZPŁATNE, a program potrwa on od 25 stycznia do 20 grudnia 2020 roku.

 

Karta zgłoszeniowa

Informacje o programie