Zachęcamy do udziału w programie "Szkoła dla Rodziców”. Program skierowany jest do rodziców, którzy chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym swoich dzieci.

Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana postaw rodziców na takie, które zminimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży. Uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program zakłada około 40 godzin zajęć.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu i trwać około 2 godzin. Chętnych zapraszamy do zapisów telefonicznych pod numerem 713853672. Liczba miejsc jest ograniczona. Czekamy na Was do 6 listopada 2019r.