1. Uchwała Nr XII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żmigrodzie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.
  2. Uchwała Nr XII/127/95 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.
  3. Uchwała Nr 75/VIII/99 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27 września 1999 r. w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie.
  4. Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  5. Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym przez Gminę Żmigród.
  6. Uchwała Nr XXIII/141/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 14 listopada 2008 r. o zmianie uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.