Od października 2019r. ulega zmianie termin wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych.
Wypłaty w/w świadczeń dokonywane będą w terminie od 15 do 30 każdego miesiąca.

Wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych‼️
Od 1 listopada 2019 r. zwiększa się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i będzie wynosiła 215,84 zł .

Przypominamy, że od 2 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać od 02-09-2019r do 13-09-2019 r. w siedzibie tut. Ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Do ustalenia dochodu uwzględniany jest dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019r.