Twoje bezpieczeństwo to priorytet!

Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. Nie możemy pozwolić, aby osoby doświadczające krzywdy pozostały w tym same. Zachęcamy do zapoznania się z poniżej przedstawionym OSOBISTYM PLANEM AWARYJNYM opracowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ.

Dostępny pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

Uprzejmie informujemy, że PCPR w Trzebnicy rozpoczął realizację zadania „Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu trzebnickiego” finansowanego w ramach „Programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” z Funduszu Solidarnościowego. Wsparcie w formie usług asystenta osobistego jest kierowane do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu naszego powiatu.

 

Karta zgłoszenia

Plakat

W ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono obowiązek od dnia 19 marca 2020r. noszenie maseczek , kominów, chust, zasłaniających usta i nos w miejscach publicznych.

Następna dostawa żywności dla osób, które zakwalifikowały się do programu POPŻ odbędzie się dnia 17 kwietnia 2020r. W trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo żywność do Waszych domów będą rozwozić żołnierze. Prosimy, aby w tym dniu POZOSTAĆ W DOMU.