UWAGA!!!
Informujemy, iż od czwartku tj. 21-02-2019 r. odbywać się będą bezpłatne konsultacje prawnika i psychologa.
Na konsultacje zapraszamy do budynku GOPS w Żmigrodzie pokój nr 8.

KONSULTACJE PRAWNICZ
w każdy czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00

KONSULTACJE PSYCHOLOGA
I i III czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00

Konsultacje finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „MOJE FERIE ZIMOWE 2019” został rozstrzygnięty.
Spośród 11 zgłoszonych zdjęć konkursowych Jury nagrodziło i wyróżniło najciekawsze fotografie.
Zwycięzcy otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy upominki za udział w konkursie.
Z wszystkimi uczestnikami skontaktujemy się telefonicznie.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie
zaprasza do udziału w konkursie pt.
„Moje zdjęcie z ferii zimowych 2019”

I Cele konkursu:

  1. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności fotograficznych,
  2. Uwiecznienie najciekawszych wspomnień z ferii.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „MOJE FERIE ZIMOWE 2019” został rozstrzygnięty.
Spośród 11 zgłoszonych zdjęć konkursowych Jury nagrodziło i wyróżniło najciekawsze fotografie.
Zwycięzcy otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy upominki za udział w konkursie.
Z wszystkimi uczestnikami skontaktujemy się telefonicznie.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019