Informujemy, iż od 1 stycznia 2020r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Obecnie wysokość świadczenia wynosi 1830,00 zł

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt „Bezpieczny start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia osobom usamodzielnianym poprzez utworzenie mieszkania chronionego oraz świadczenie usług specjalistycznych: opiekuna mieszkania, psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Mieszkanie będzie funkcjonowało od grudnia 2019 do listopada 2021 w Żmigrodzie z przeznaczeniem dla osób z powiatu trzebnickiego. Pobyt w mieszkaniu będzie bezpłatny.

Szczegóły i regulamin naboru oraz uczestnictwa w Projekcie są dostępne na stronie www.pcpr.trzebnica.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy działając we współpracy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zaprasza, w ramach wydarzenia „Grudzień na rzecz niepełnosprawności”, do Mobilnego Punktu Informacyjnego, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat realizowanych przez PCPR zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:

  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • pilotażowy program „ Aktywny samorząd”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy dnia 10.12.2019 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przy pl. Wojska Polskiego 5.

Zachęcamy do udziału w programie "Szkoła dla Rodziców”. Program skierowany jest do rodziców, którzy chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym swoich dzieci.

Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana postaw rodziców na takie, które zminimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży. Uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program zakłada około 40 godzin zajęć.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu i trwać około 2 godzin. Chętnych zapraszamy do zapisów telefonicznych pod numerem 713853672. Liczba miejsc jest ograniczona. Czekamy na Was do 6 listopada 2019r.