Uwaga!

Informujemy, iż wyjątkowo konsultacje z psychologiem odbędą się 13.082019r. zamiast 15.08.2019r.

UWAGA!!!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. wnioski w formie papierowej o DobryStart składać będą mogli także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych!

W ZWIĄZKU Z OKRESEM URLOPOWYM INFORMUJEMY, IŻ KONSULTACJE PRAWNICZE W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2019 ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI OD 05.09.2019r.

Drodzy Żmigrodzianie!

W związku z dużą liczbą wniosków o 500+ złożonych TYLKO na pierwsze dziecko przez osoby, które posiadają więcej niż jedno dziecko informujemy, iż w przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r. o świadczenie 500+ na drugie i kolejne dzieci, celem kontynuacji wypłaty tego świadczenia po 30 września br, rodzice Ci składają od lipca 2019r. JEDEN WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 500 plus NA WSZYSTKIE DZIECI, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Drodzy Żmigrodzianie pragniemy poinformować, iż GOPS Żmigród rozpoczyna rekrutację uczestników do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania planujemy świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób legityjmujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług.

W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej
  • realizacja wsparcia dla opiekunów w postaci grupy wsparcia
  • realizowanie usług „odciążeniowych”, dla opiekunów osób zależnych
  • spotkania integracyjne
  • udział w imprezach kulturalno-sportowych
  • silwoterapia
  • arteterapia

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu i zapraszamy do składania Deklaracji i Kart zgłoszenia uczestnictwa.

Na dokumenty czekamy do dnia 31-07-2019r