Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gops-zmigrod.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Gągorowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 385 36 72 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu

Pamiętajcie o obowiązku zasłaniania ust i nosa!

strefy koronawirusa pl

 

 

Od 30 MAJA wchodzi w życie kolejny etap znoszenia ograniczeń
związanych z COVID-19

4ETAP

Oto co Nas czeka:

od 30 maja

 • zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej (przy zachowaniu dystansu społecznego)
 • zgromadzenia na powietrzu dla maksymalnie 150 osób
 • zniesiony limit osób na powierzchnię w sklepach i gastronomii
 • w hotelach otwarte zostaną bary i restauracje

od 31 maja

 • zniesiony limit osób na powierzchnię w kościołach - nadal obowiązuje dystans

od 6 czerwca

 • otwarte kina, teatry, siłownie, baseny, solaria, salony masażu i tatuażu, parki rozrywki, kluby fitness, place zabaw
 • wesela i inne wydarzenia rodzinne dla maksymalnie 150 osób

Dyskoteki i kluby nadal zamknięte.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Pamiętajcie, o tym że nadal obowiązuje dystans! Dbajcie o siebie i innych!

 

 

#Koronawirus – trzeci etap znoszenia obostrzeń

dbajmy o siebie

Od 18 maja

 • otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych
 • otwarcie lokali gastronomicznych, barów, kawiarni
 • więcej osób w transporcie publicznym
 • otwarte boiska pełnowymiarowe. Maksymalnie 22 osoby(+4 trenerów)
 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób (+2 trenerów)

 

Przedłużony zostaje również zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

 

Od 25 maja

 • zajęcia dydaktyczne (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie
 • zajęcia opiekuńcze w klasach 1-3 szkół podstawowych

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

 

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca.

 

To wszystko nie zwalnia Nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajcie:

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

 

Wszystkie wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

https://bit.ly/2TiC8ub

https://bit.ly/2Ws1uaI

https://bit.ly/2LtNRkU

https://bit.ly/3dGcBTi

https://bit.ly/3btbGnQ

https://bit.ly/2Wrn4w8

 

 

 

DRUGI ETAP znoszenia ograniczeń od 4 maja 2020r

- z udziałem maksymalnie do 6 osób:

 • stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne)
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki)
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa
 • pola golfowe
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe

 

- z udziałem maksymalnie do 2 osób:

 • Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

 

- z udziałem maksymalnie maksymalnie do 4 osób na jeden kort:

 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte

 

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy)
 • ograniczona liczba osób
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu

 

TRZECI ETAP znoszenia ograniczeń

Zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych - grupy maksymalnie do 6 osób:

 • Treningi grupowe w sportach zawodowych
 • Otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczyków i zawodowców
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

 

CZWARTY ETAP znoszenia ograniczeń

Udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym związanych ze sportem, rozrywkową i rekreacją:

 • Kluby: fitness, taneczne, tenisa stołowego, sqasha, badmintona, basenów, siłowni, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne
 • Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności
 • Otwarcie salonów masażu i solariów Życie społeczne
 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

 

Infrastruktura o charakterze zamkniętym - zasady korzystania:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu)
 • ograniczona ilość osób
 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.)

 

Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Gminy Żmigród otwarcie przedszkola i żłobka w Naszej Gminie nastąpi w późniejszym terminie https://bit.ly/3dqb6bV

Więcej informacji na stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-znosimy-kolejne-ograniczenia-otwieramy-boiska-wraca-ekstraklasa

 

 

 

#zostańWdomu WAŻNE TELEFONY

W czasie pandemii koronawirusa dbając o Nasze wspólne zdrowie i dobro zostały uruchomione dodatkowe formy wsparcia. Poniżej przedstawiamy możliwości kontaktu z osobami, które gotowe są udzielić rzetelnych informacji na temat bieżącej sytuacji, aktualnych zaleceń oraz wsparcia:

 • konsultacje z psychologiem przez SKYPE.psycholog.zmigrod https://join.skype.com/invite/knIT1r7jLsTl czwartek w godzinach 14:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne z prawnikiem – tel. 602 593 816, czwartek w godzinach 11:00 - 13:30
 • kontakt z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 503 633 655, czwartek w godz. 15:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne dla osób uzależnionych od alkoholu – tel. 601 537 344, czwartek w godzinach 14:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych – tel. 667 389 950, czwartek w godzinach 15:00 - 17:00
 • Infolinia NFZ 800 190 590
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Komisariat Policji w Żmigrodzie 71 380 58 50
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Trzebnicy 71 312 09 16 wew. 14 lub 783 903 906  Ministerstwo Zdrowia 800 190 590
 • Oddział zakaźny Wrocław ul. Koszarowa 71 326 13 25 wew. 233 lub 289
 • OSP Korzeńsko w godz. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do soboty 667 662 971 lub 730 535 894
 • Bank Żywności 504 752 344 lub 502 724 213
 • Grupa PZU porada lekarska 22 505 11 88
 • Przekraczanie granic +48 22 523 88 80

 

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5,
55-140 Żmigród
tel.: 71 385 3672
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział wsparcia rodziny
71 385 36 72 wew. 15
519 378 487
508 872 535
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

Dział świadczeń pieniężnych
71 385 3672 wew. 11
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

Dział usług opiekuńczych
71 385 3672 wew. 10
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

- sekretariat
71 385 3672 wew. 20
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

POMOC JEST BEZPŁATNA.

 

#Koronawirus - zasady i ograniczenia

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, 
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Pełna lista zasad dotyczących ograniczeń znajduje się tutaj → https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 

Strony Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://twitter.com/mz_gov_pl

https://www.facebook.com/Ministerstwo-Zdrowia-135889759813803/

 

Strony powiatu

http://powiat.trzebnica.pl/

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWTrzebnicy

 

Strony gminy

http://www.zmigrod.com.pl

https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/

https://www.facebook.com/zmigrodgmina/

 

Dokumenty państwowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000037401.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Ogólne informacje o zdarzeniu

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy/

 

Zasiłek Celowy przysługuje w szczególności na - pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 634 zł
 • Rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy od 514 zł
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 • osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  • specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;
  • specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;
 • Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne;
 • Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.