Informujemy, iż od 03-08-2020r. (poniedziałek) będą wydawane oraz przyjmowane wnioski w formie papierowej. Od poniedziałku można składać osobiście w siedzibie GOPS Żmigród wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021:

  • Zasiłek Rodzinny
  • Fundusz Alimentacyjny
  • Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
  • Dobry Start (300plus)
  • Stypendium Szkolne

Obsługa klientów odbywać się będzie w specjalnie wyznaczonym miejscu – oznaczone okno, które znajduje się naprzeciwko marketu DINO, a klienci będą obsługiwani pojedynczo. Dokładnie wypełniony i skompletowany wniosek prosimy o dostarczenie w koszulce lub kopercie ! Podczas wizyty prosimy o stosowanie się do zaleceń i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, 2m odstęp).

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.gops-zmigrod.pl, które można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do tut. Ośrodka. W związku z sytuacją epidemiczną , zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez:

  • bankowość elektroniczną
  • portal PUE ZUS
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

WAŻNE ! ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +) przyznane zostało do 31-05-2021r, co oznacza, że w roku 2020 NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW o niniejsze świadczenie, z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci .

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy będzie można składać:

  • drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021r.
  • drogą tradycyjną od dnia 1 kwietnia 2021r.