Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż kolejny raz pozyskaliśmy środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania planujemy świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług.

 

W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • realizacja wsparcia dla opiekunów w postaci grupy wsparcia,
  • realizowanie usług „odciążeniowych”, dla opiekunów osób zależnych,

 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników Programu.

 

Na w/w dokumenty wraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oczekujemy do dnia 06-07-2020 r.