Przypominamy świadczeniobiorcom o dostarczaniu faktur do stypendium szkolnego. W związku z zagrożeniem epidemicznym (Koronawirus), wprowadza się pewne zasady bezpieczeństwa składania rachunków i faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup art. szkolnych. Rachunki należy składać w terminie do 10.06.2020 r. do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu głównym Ośrodka.