Twoje bezpieczeństwo to priorytet!

Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. Nie możemy pozwolić, aby osoby doświadczające krzywdy pozostały w tym same. Zachęcamy do zapoznania się z poniżej przedstawionym OSOBISTYM PLANEM AWARYJNYM opracowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ.

Dostępny pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii