Uprzejmie informujemy, że PCPR w Trzebnicy rozpoczął realizację zadania „Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu trzebnickiego” finansowanego w ramach „Programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” z Funduszu Solidarnościowego. Wsparcie w formie usług asystenta osobistego jest kierowane do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu naszego powiatu.

 

Karta zgłoszenia

Plakat