Szanowni mieszkańcy Gminy Żmigród mając na względzie Nasze wspólne bezpieczeństwo, począwszy od 16 marca do odwołania Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie wstrzymuje możliwość osobistego załatwiania spraw. Wszyscy pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę e-PUAP. Pozostajemy również w stałym kontakcie z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a osoby i rodziny objęte wsparciem Ośrodka w dalszym ciągu zostaną pod opieką.

Wszelkie sprawy dot. ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem profilu zaufanego czy też bankowości elektronicznej. Wnioski można także przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Wzory wniosków i dokumentów znaleźć można pod adresem: www.gops-zmigrod.pl

Najważniejsza informacja dla naszych świadczeniobiorców: WSZELKIE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej w dniu 16-03-2020r odbędzie się zgodnie z planem, ale z pewnymi ograniczeniami, o których poinformujemy w tut. Ośrodku.

Wszystkie te działania mają charakter prewencyjny celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się #koronawirusa. Dyrektor Ośrodka czuje się w obowiązku dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a w konsekwencji mieszkańców Żmigrodu – wszyscy stanowimy jedną społeczność.

W razie zaistniałej potrzeby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

ZACHOWAJMY ODPOWEDZIALNOŚĆ I WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO!!!