Od października 2019r. ulega zmianie termin wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych.
Wypłaty w/w świadczeń dokonywane będą w terminie od 15 do 30 każdego miesiąca.