Przypominamy, że od 2 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać od 02-09-2019r do 13-09-2019 r. w siedzibie tut. Ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Do ustalenia dochodu uwzględniany jest dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019r.