UWAGA!!!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. wnioski w formie papierowej o DobryStart składać będą mogli także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych!