Drodzy Żmigrodzianie pragniemy poinformować, iż GOPS Żmigród rozpoczyna rekrutację uczestników do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania planujemy świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób legityjmujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług.

W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej
  • realizacja wsparcia dla opiekunów w postaci grupy wsparcia
  • realizowanie usług „odciążeniowych”, dla opiekunów osób zależnych
  • spotkania integracyjne
  • udział w imprezach kulturalno-sportowych
  • silwoterapia
  • arteterapia

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu i zapraszamy do składania Deklaracji i Kart zgłoszenia uczestnictwa.

Na dokumenty czekamy do dnia 31-07-2019r