300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

WNIOSEK DO POBRANIA

W lipcu tylko online:

Już od 1 lipca 2019r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

  • portal „emp@tia”,
  • systemy bankowe,

Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek dużo szybciej (już od 1 lipca 2019r.), w dogodnym momencie i bez konieczności odwiedzin w Urzędzie.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Uprawnieni do świadczenia:

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że Dział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie obsługuje tylko mieszkańców Gminy Żmigród, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie adresu na terenie Gminy Żmigród.

WAŻNE! należy wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2019r.:

  • rodzaj szkoły
  • nazwa szkoły
  • adres szkoły

Warto podać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla Ucznia.

Tradycyjna metoda składania wniosku:

Wnioski o świadczenie „Dobry Start dla Ucznia” w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2019r. Informacja dotycząca punktów składania wniosków i godzin ich przyjmowania zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2019r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Terminy wypłaty świadczenia:

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).

Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu 2019r. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września 2019r.