Na konsultacje zapraszamy do budynku GOPS w Żmigrodzie pokój nr 8.

KONSULTACJE PRAWNICZE - Stanisław Grzegorski
w każdy czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00

KONSULTACJE PSYCHOLOGA - Klarysa Ladra
I i III czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00

Konsultacje finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.