W ZWIĄZKU Z OKRESEM URLOPOWYM INFORMUJEMY, IŻ KONSULTACJE PRAWNICZE W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2019 ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI OD 05.09.2019r.

 

Na konsultacje zapraszamy do budynku GOPS w Żmigrodzie pokój nr 8.

KONSULTACJE PRAWNICZE - Stanisław Grzegorski
w każdy czwartek w godzinach od 11.00 do 13.30

KONSULTACJE PSYCHOLOGA - Klarysa Ladra
w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14.30 do 18.00

Konsultacje finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.