Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy należy udać się do administracji domu, która potwierdzi tam określone dane i wpisze kwotę wydatków za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych przedkładają do wniosku zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające miesiąc złożenia wniosku).