I N F O R M A C J A

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

W dniu 15.04.2014r weszła w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz. U z 2014r., poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne będą w tut. Ośrodku (pokój nr 16). Wnioski o zasiłek dla opiekunów do pobrania również w zakładce Wnioski do pobrania.

Do w/w wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację zawodową w okresie od 01.07.2013r.