Struktura Organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie:

 • Dyrektor
 • Dział świadczeń pieniężnych
 • Dział wsparcia rodziny
 • Dział usług opiekuńczych
 • Dział dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • Pracownik ds administracji w pomocy społecznej
 • Stypendia i zasiłki szkolne
 • księgowość
 • kadry

 

Dyrektor GOPS:

Dział świadczeń pieniężnych:

Dział wsparcia rodziny:

Dział usług opiekuńczych:

Dział dodatków mieszkaniowych i energetycznych:

 • Jolanta Szustak - Starszy Pracownik socjalny

Pracownik ds administracji w pomocy społecznej

 • Dorota Mitek - Specjalista pracy socjalnej

Stypendia i zasiłki szkolne:

Księgowość:

Kadry:

 • Maria Zinkowiec-Bilakiewicz – inspektor ds kadr i płac

Pracownicy obsługi:

 • Elżbieta Poniecka – Pracownik gospodarczy