Archiwum zamówień publicznych

23.10.2014

Zapytanie o cenę- materiały promocyjne

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (76,5 kb)

2. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

3. Logotypy- Pobierz doc. (168 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę materiałów promocyjnych wybrano ofertę firmy Brave Design. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą (Dodano 03.11.2014)


01.10.2014

Zapytanie o cenę- kurs kucharza małej gastronomii
W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (88 kb)
2. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)
3. Oświadczenie Wykonawcy- Pobierz doc. (53,5 kb)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę kursu kucharza małej gastronomii wybrano ofertę firmy Centrum Stachowiak- Joanny Stachowiak. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą (Dodano 08.10.2014)


30.09.2014

Zapytanie o cenę świadczenia usług asystenta rodziny

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (89 kb)
2. Oświadczenia- Pobierz doc. (60 kb)
3. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę  świadczenia usług asystenta rodziny wybrano ofertę firmy Hills Consulting. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 08.10.2014)


04.09.2014

Zapytanie o cenę terapii psychologicznej

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (83 kb)
2) Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę terapii psychologicznej wybrano ofertę Pani Marty Możdżeń-Kłos. Oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu o cenę i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 12.09.2014)


27.08.2014

Zapytanie o cenę świadczenia usług asystenta rodziny

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (89 kb)
2. Oświadczenia- Pobierz doc. (60 kb)
3. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę  świadczenia usług asystenta rodziny wybrano ofertę Pani Magdaleny Musiał. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 05.09.2014)


01.08.2014

Zapytanie o cenę świadczenia usług asystenta rodziny

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (89 kb)
2. Oświadczenia- Pobierz doc. (60 kb)
3. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę świadczenia usługi asystenta rodziny nie wybrano żadnej oferty z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 18.08.2014)


24.07.2014

Zapytanie o cenę świadczenia usług asystenta rodziny

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (88,5 kb)
2. Oświadczenia- Pobierz doc. (60 kb)
3. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę świadczenia usługi asystenta rodziny nie wybrano żadnej oferty z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 30.07.2014)


17.07.2014

Zapytanie o cenę świadczenia usług asystenta rodziny

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (88,5 kb)
2. Oświadczenia- Pobierz doc. (60 kb)
3. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę świadczenia usługi asystenta rodziny nie wybrano żadnej oferty z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 24.07.2014)


11.07.2014

Zapytanie o cenę na świadczenie usługi- Psycholog

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (83 kb)
2) Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę  świadczenia usługi- Psycholog wybrano ofertę firmy Hills Consulting. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 18.07.2014)


06.06.2014

Zapytanie o cenę- kursy zawodowe (kurs prawa jazdy kat. B, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, kurs pracownika ochrony osób i mienia)

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (101 kb)
2. Oferta- Pobierz doc. (71,5 kb)
3. Oświadczenie Wykonawcy- Pobierz doc. (53,5 kb)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę- kursy zawodowe w części:

I. Kurs pracownika ochrony osób i mienia- wybrano ofertę firmy Komandos-Wrocław Sp. z o. o.
Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. 

II. Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych
wybrano ofertę firmy Centrum Stachowiak- Joanny Stachowiak. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. 

III. Kurs prawa jazdy kat. B- wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców Stefanowski.
Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 13.06.2014)


27.05.2014

Zapytanie o cenę- kursy zawodowe (kurs prawa jazdy kat. B, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, kurs pracownika ochrony osób i mienia)

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (101 kb)
2. Oferta- Pobierz doc. (94 kb)
3. Oświadczenie Wykonawcy- Pobierz doc. (53,5 kb)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę- kursy zawodowe w części:

I. Kurs pracownika ochrony osób i mienia- Nie wpłynęła żadna oferta.

II. Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych- 
Nie wybrano żadnej oferty z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III. Kurs prawa jazdy kat. B- Nie wpłynęła żadna oferta.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 03.06.2014)


08.04.2014

Zapytanie o cenę szkolenia z rozwoju osobistego i działań o charakterze środowiskowym

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1) Zapytanie o cenę- Pobierz doc. (77 kb)
2) Oferta- Pobierz doc. (94 kb)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę szkolenia z rozwoju osobistego i działań o charakterze środowiskowym wybrano ofertę firmy Hills Consulting. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 18.04.2014)


10.03.2014 r.

Zapytanie o cenę na świadczenie usługi- Doradca zawodowy

W związku z realizacją projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1) Zapytanie o cenę na świadczenie usługi- Doradca zawodowy- Pobierz doc. (195 kb)
2) Oferta-Pobierz doc. (94 kb)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zapytaniem o cenę świadczenia usługi Doradca zawodowy wybrano ofertę Pani Beaty Wyrzykowskiej zam. Oborniki Śląskie. Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu i jest korzystna cenowo dla Zamawiającego. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. (Dodano 17.03.2014 r.)

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.