Rok 2014

11.12.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację drugiego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014.
W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 15 beneficjentów ostatecznych (11 kobiet i 4 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

- zajęcia z doradcą zawodowym,

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych,

- kurs kucharza małej gastronomii,

- kurs pracownika ochrony osób i mienia,

- kurs prawa jazdy kat. B, 

- szkolenie z rozwoju osobistego,

- zajęcia z psychologiem,

- terapia psychologiczna.

Ponadto trzy beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszczała na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina oraz spotkanie Mikołajkowe o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego.
W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.
 


Działania o charakterze środowiskowym


Szkolenie z rozwoju osobistegoZdjęcia z kursów

24.03.2014

W dniu 14.03.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie rozpoczął siódmą edycję projektu „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013- grudzień 2014. Cele szczegółowe to rozwój osobisty i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności o charakterze zawodowym. W roku bieżącym do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób w tym 3 mężczyzn. W projekcie wezmą również udział osoby z otoczenia beneficjentów tj. małżonkowie i dzieci mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. W ramach zawartych kontraktów socjalnych dot. ścieżki reintegracji i zadań z aktywnej integracji realizowane będą następujące działania:

- zajęcia z doradcą zawodowym,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia z rozwoju osobistego,

- współpraca z asystentem rodziny,

- kursy, szkolenia i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów,

oraz działania o charakterze środowiskowym. W czasie realizacji projektu beneficjenci wezmą udział w 3 badaniach ankietowych, które posłużą w dalszej ewaluacji.
18.12.2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż zamierza realizować drugi etap szóstej edycji projektu systemowego "Pracuję więc jestem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 – grudzień 2014.

Osoby będą kierowane do projektu przez pracowników socjalnych na podstawie wywiadów środowiskowych. W wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami ostatecznymi oraz w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji zostaną zastosowane co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.