Aktualności

 

  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zaprasza osoby zainteresowane
na rozmowę kwalifikacyjną dot. zatrudnienia osoby na stanowisku-
OPIEKUN w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

więcej informacji w zakładce NABÓR PRACOWNIKÓW!25.05.2018

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot.
Bezpieczne dane osobowe
-
Pobierz pdf  77Kb


04.05.2018

STYPENDIUM SZKOLNE


Informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski we wrześniu 2017r. o przyznanie stypendium
szkolnego powinni osobiście zgłosić się do Ośrodka w celu weryfikacji dochodów i złożenia zgody
na zmianę decyzji, aby otrzymać stypendium na okres styczeń - czerwiec 2018r.


Zapraszamy całe rodziny z dziećmi do lat 18. 

T
echnika pracy dowolna! - prace plastyczne, poezja itp

Termin składania prac: 09.04.2018 - 07.05.2018r.


T E M A T P R A C Y: „M O J A R O D Z I N A”


Miejsce składania prac:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie


NAGRODĄ GŁÓWNĄ SĄ BILETY DO

WROCŁAWSKIEGO ZOO DLA CAŁEJ RODZINY!!!


Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce

w postaci karnetu na żmigrodzki basen „Aquagród”.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody niespodzianki.


Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 13-05-2018r na FESTYNIE ,,Dzień Rodziny”.

Szczegóły konkursu na stronie http://www.gops-zmigrod.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook GOPS Żmigród